methodiek

Implementatie van de 4 hoofdzaken

We hebben om dit succesvol te kunnen doen de kern samengevat in 4 Hoofdzaken.

  1. Voelbaar Communiceren©
  2. Voelbaar Commitment©
  3. Controleren op Gevoel©
  4. Aansturen op Prestatie©

1 - Voelbaar Communiceren

Om Voelbaar te kunnen communiceren is het nodig om te praten vanuit je Hart.
Woorden gesproken uit het denken, uit normen en waarden, uit "hoe het hoort" zullen altijd energie verlies brengen.
Dezelfde woorden vanuit het Hart gesproken eens of niet eens ze dwingen respect af, en ze zijn Voelbaar.
De andere kant van spreken is luisteren.
Als je goed luistert, ga je op in wat je hoort.
Je kan ook registreren of het uit het hoofd komt of uit het Hart. Met andere woorden het is Voelbaar of niet.
Voelbaar-Communiceren is de basis en de voorwaarde van Voelbaar-Commitment.

2 - Voelbaar Commitment

Als je bij het Voelbaar-Communiceren tot een gemeenschappelijke afstemming komt, heb je het Voelbaar-Commitment bereikt.
De tijd om tot die afstemming te komen kan als hardt werken ervaren worden.
Het Voelbaar-Commitment geeft energie.
Het is het Thuis van het bedrijf.
Als er afspraken gemaakt worden in een Voelbaar-Commitment dan zijn zulke afspraken Wetten van het Bedrijfs-Hart geworden.
Het is een uitdaging om daar in te kunnen blijven.
SDT helpt zodat die Wetten beter en beter geleefd kunnen worden.
Bij de studie om dit autonoom te kunnen zal men niet moeten denken in maanden maar eerder in jaren.
Een mens kan dit alleen volhouden als het als respectvol en interessant ervaren wordt.
Eenmaal begonnen is het onze ervaring dat de meeste mensen niet anders meer willen.

3 - Controleren op Gevoel

Dit is een voorwaarde om in Voelbaar-Communiceren/Commitment te blijven.
Controleren op gevoel wordt ervaren als steun in plaats van als een agent die over je schouders kijkt of je het wel goed doet.
Te allen tijde maken wij mensen wel eens fouten of gaan onderuit op dit Voelbaar-Communiceren/Commitment.
Vanuit Respect dit samen leren is een hele goede basis.
Te leren van je eigen lessen wanneer je fout zit, wanneer je het Voelbaar-Communiceren/Commitment verlaten hebt.
Leren hoe je op een aangename en respectvolle manier mensen kan helpen weer in het Voelbare-Communiceren/Commitment te komen.
Dat mag best wel even duren af en toe! Soms hebben dingen hun tijd nodig.
Zodra je weer in Voelbaar-Communiceren/Commitment zit zal er ook energie zijn. Die energie is wat wij mensen nodig hebben om ons happy te kunnen voelen en zo onze taken te kunnen vervullen.

4 - Aansturen op Prestatie

Aansturen op prestatie is invloed uitoefenen vanuit gevoel, ook verkrijg je inzicht in je medewerkers.
In de prestatie ligt de vooruitgang. Op die vooruitgang volgt een resultaat.
De grootste beïnvloeding heb je, als je aanstuurt op prestatie.
De minste invloed heb je als je alleen geïnteresseerd bent in het resultaat.
Met het aansturen op de prestatie zit je er heel dicht op en kan je stapsgewijs verder en verder komen.
Het zal motiverend werken, en energie geven. Energie die je nodig hebt om de dingen in je zelf aan te pakken, en zo succesvoller te worden.
Men beleeft deze aanpak als, er wordt naar mij geluisterd en ik word gesteund om verder te komen.

Dit zijn de 4 hoofdzaken, alle lessen die hieruit volgen zijn bijzaken.
Deze bijzaken dienen wel geleerd te worden maar het heeft nu geen nut om hier verder op in te gaan.