aanvliegroute

Onze aanvliegroute bestaat uit een aantal onderdelen die we hieronder uitgewerkt hebben.

 1. onderzoek naar (intermenselijke) faalkosten
 2. zelf ervaring opdoen
 3. sleutelfiguren ervaring geven
 4. interviews (als check voor de GroepsTraining)
 5. GroepsTraining
 6. JaarTraject
 7. (lange(re) termijn) samenwerking

Elke stap is een check en bij elke check kan je jezelf vier dingen afvragen.

 • klinkt wat je gehoord hebt logisch?
 • is wat er besproken is aannemelijk?
 • kun je het kaderen?
 • voelt het goed?

1. onderzoek naar faalkosten

Dit onderzoek doen we vrijblijvend en met een hoop plezier. Gezamenlijk gaan we op zoek naar de intermenselijke faalkosten van jullie bedrijf.

Aan het eind weet je waar jullie faalkosten zitten.
Alleen bedrijven waar de econoom de baas is, zullen hopen dat er heel veel faalkosten uit het onderzoek komen. Wij hopen dat natuurlijk ook, want dan kunnen wij pas aanbieden waar wij echt goed in zijn.

Het onderzoek neemt een uur in beslag en je kunt ons hiervoor benaderen via onze contact pagina.

2. zelf ervaring opdoen

Om te ervaren hoe we werken, stellen we een Dagdeel voor.
Tijdens dat Dagdeel krijg je inzicht in hoe je een begin kunt maken met het oplossen van de intermenselijke faalkosten waar jij een bijdrage aan levert.

Doe na het Dagdeel de check.
Is het antwoord op de vier vragen positief, dan kan je door naar de volgende stap.

3. sleutelfiguren ervaring geven

Na je eigen positieve ervaring is het tijd om deze ervaring te toetsen in jouw bedrijf.

Dit introduceren kan door sleutelfiguren uit je organisatie (ook) een ervaring te geven.
Sleutelfiguren kunnen je vervolgens vertellen hoe onze manier van werken in je bedrijf (be)valt.

Zijn na deze Dagdelen de sleutelfiguren ook positief (check), dan is je bedrijf klaar voor de volgende stap.

4. interviews (als check voor de GroepsTraining)

Deze stap bestaat uit een interview met iedereen die je mee wilt laten doen aan een eventuele GroepsTraining.
Voorafgaand aan die interviews is het noodzakelijk dat de leidinggevende iedereen een vrijbrief geeft om alles op tafel te mogen leggen zonder dat dit directe gevolgen heeft.

De interviews duren een uur per persoon. Tijdens het interview gaan we alvast een beetje met de training aan de slag.
Is er na de interviews enthousiasme, dan heeft het zin om de GroepsTraining door te laten gaan.

Komen we bij de interviews een heleboel hakken in het zand tegen dan moge duidelijk zijn dat het niet in jullie economisch belang is om een GroepsTraining te forceren.
Het komt dan neer op de keus stoppen of eerst aanpakken daar waar de schoen wringt.

5. GroepsTraining

Nu je met redelijke zekerheid kunt zeggen dat onze manieren van werken bij elkaar passen, is het tijd voor een ervaring in groter verband. Denk hierbij aan een afdeling of een (management)team. Een GroepsTraining heeft het meeste effect bij een groep van minimaal 5 en maximaal 10 mensen.

  Onderdelen GroepsTraining:

 • voorbereiding van¬†de leidinggevende in twee dagen (vijf aaneengesloten dagdelen)
 • minimaal een week na de voorbereiding vindt de GroepsTraining met alle deelnemers plaats (twee dagen, vijf aaneengesloten dagdelen)

Naast de doelen voor de groep die in de interviews naar boven zijn gekomen, is het samen verder gaan een vraag die aan het eind van de GroepsTraining beantwoord dient te worden. En alleen als ALLE deelnemers aan het eind van de GroepsTraining super gemotiveerd zijn om door te gaan, ben je klaar voor de volgende stap.

6. JaarTraject

Nu onze methode¬†in de GroepsTraining ge√Įntroduceerd is,¬†is het vervolg om deze methode te gaan integreren. Dit integreren doen we door een JaarTraject met elkaar aan te gaan.
In dat JaarTraject ondersteunen we jullie door 1 jaar lang (40 weken), 1 dag in de week, 2 dagdelen per dag, fysiek aanwezig te zijn.

Tijdens dit JaarTraject maken we een begin met het implementeren van de vier hoofdzaken op de manier zoals die ingezet is tijdens jullie GroepsTraining.

7. (lange(re) termijn) samenwerking

Na een jaar weten we beiden of het genoeg vruchten afwerpt om langer met elkaar in zee te gaan. Het autonoom leren handhaven van onze methodiek (de vier hoofdzaken) en kunnen handelen in economisch- & sociaal belang is een lange termijn proces.

Als we alle stapjes hiervoor doorlopen hebben en we hebben een jaar samengewerkt dan zijn we grondig genoeg te werk gegaan om een lange termijn samenwerking met elkaar aan te kunnen gaan.

En ook hiervoor geldt weer de check voordat je die beslissing maakt.